Verken de verschillende kleurpaletten

Gamblin biedt een zestal kleurpalletten aan, elk geschikt voor verschillende stijlen.
Je kunt de kleurpaletten gebruiken zoals ze worden gepresenteerd of zie ze als een startpunt om je eigen palet op te bouwen.

Kleurpaletten - Intense kleuren Kleurpaletten - Impressionisten Kleurpaletten - Transparenten
Hoge intensiteit
Basis Palet
Impressionisten
Palet
Transparant Glaceer
Palet
Kleurpaletten - Landschap Kleurpaletten - Speciale Landschappen Kleurpaletten - Oude Meesters
Landschaps
Palet
Speciaal Landschaps
Palet
Oude Meesters
Palet


Intense Kleuren
Dit palet biedt de kunstenaar de meest heldere tinten en mengingen. De Portland Greys kunnen gebruikt worden om de moderne kleuren desgewenst natuurlijker te maken.


Hansa Yellow Lt. – koel (neigt naar groen) semi-transparant licht geel

Hansa Yellow Med. – warm semi-transparant geel

Napthol Scarlet – warm (neigt naar orange) semi-transparent Vermillion rood

Quinacridone Red – koel (neigt naar blauw transparant rood

Phthalo Blue – warm (neigt naar rood) transparant blauw

Manganese Blue Hue – koel (neigt naar groen) transparant blauw

Phthalo Emerald – warm (neigt naar geel) transparant groen

Ivory Black – zwart perfect om te mixen – gemiddelde dekkingskracht

Titanium-Zinc White – best general mixing white

Impressionistisch palet
Met dit palet heeft de kunstenaar de mogelijkheid natuurlijke tinten de schilderen. Alle kleuren vergrijzen als ze met wit worden gemengd, wat het nabootsen van de natuurlijke kleuren vergemakkelijkt.


Cadmium Yellow Lt. – cool (toward green) opaque light yellow

Cadmium Yellow Med. – warm opaque yellow

Cadmium Red Lt. – warm (toward orange) opaque light red

Alizarin Permanent – cool (toward blue) transparent red

Ultramarine Blue – warm (toward red) transparent blue

Cerulean Blue – cool (toward green) semi-transparent blue

Viridian – medium transparent green

Ivory Black – mixing black with moderate tinting strength

Flake White Replacement – replicates the working properties of Flake (lead) White. DOES NOT CONTAIN LEAD.

Transparanten – Glaceren
Dit palet biedt kleuren die ideaal zijn voor het glaceren. Doordat de pigmenten zo sterk en intens zijn heeft men maar heel weinig nodig om een vibrerende glaceerlaag neer te zetten.


Indian Yellow — warm yellow makes painting look lit by sunlight

Transparent Orange — warm orange for sunrise/sunset

Perylene Red — cool red with dramatic yellow undertone

Quinacridone Red — cool red replacement for Alizarin and makes high key tints

Quinacridone Magenta — cooler high key red

Quinacridone Violet — clean, warm violet

Dioxazine Purple — cold purple that can be used for a black

Manganese Blue Hue — cool (toward green) transparent blue

Phthalo Blue — 20th century replacement for Prussian Blue

Phthalo Green — cold, dark green with great transparency and tinting strength

Phthalo Emerald — warmer, more natural looking Phthalo Green

In addition to Transparent Glaze Palette, these colors provide the abstact painter with a unique set of visual possibilities:

Mono Orange — clean, bright semi-transparent color, masstone of Cadmium Orange

Mars Black — dense, strong mark making black

Black Spinel — only black with neutral masstone and tint, dries matte

Hansa Yellow Deep — golden yellow, semi-transparent

Landschapspalet
Deze mix van moderne en minerale kleuren is erg geschikt voor het schilderen van landschappen. en bijvoorbeeld stillevens van bloemen en planten. Gebruik dit palet voor schilderijen waarin de natuurlijke weergave van  kleuren voor op staat.

 Hansa Yellow Lt. — cool (toward green) semi-transparent light yellow

Cadmium Yellow Med. — warm opaque yellow

Naples Yellow Hue — light earthy yellow with great hiding power

Yellow Ochre — traditional earth yellow

Cadmium Orange — medium opaque orange

Cadmium Red Lt. — warm (toward orange) opaque light red

Alizarin Permanent — cool (toward blue) transparent replacement for fugitive Alizarin

Ultramarine Violet — natural looking transparent violet

Ultramarine Blue — warm (toward red) transparent blue

Cobalt Blue — “true blue” semi-transparent

Manganese Blue Hue — cool (toward green) transparent water blue

Cadmium Green — opaque light green

Sap Green — dark earthy transparent green with yellow undertone

Viridian — medium transparent green, muted in mixtures

Van Dyke Brown — brownish transparent black

Flake White Replacement — replicates the working properties of Flake (lead) White. DOES NOT CONTAIN LEAD.

Speciaal Landschapspalet
Kleuren speciaal voor een landschap met een droogklimaat en kleuren voor een nat klimaat.


Special Landscape Colors for Dry Climates:

Naples Yellow Hue — light earthy yellow with great hiding power

Yellow Ochre — traditional earth yellow

Venetian Red — dense with great hiding power, more a brick red

Indian Red — very dense purplish red with great hiding power

Cobalt Green — color of the American Southwest, very muted tint

Special Landscape Colors for Watery Climates:

Phthalo Turquoise — high key mixture for tropical waters

Oude Meesters Palet
Daar het Oude Meesters palet in onbruik is geraakt sinds de helft van de 19 eeuw, stelt Gamblin het volgende palet voor wat uitstekende resultaten oplevert en een hoge lichtechtheid biedt.

Because the Old Masters’ palette has been obsolete since the middle of the 19th century, Robert Gamblin suggests this palette of color that will give excellent results plus lightfastness.

Transparent Earth Yellow — use in place of Yellow Ochre for glazing

Transparent Earth Orange — use in place of Burnt Sienna for glazing

Transparent Earth Red — use in place of Venetian Red for glazing

Asphaltum — lightfast match to popular 19th century glazing color

Terre Verte — muted earth green, great for grisaille

Naples Yellow Hue — light earthy yellow with great hiding power

Yellow Ochre — traditional earth yellow

Cerulean Blue — cool, semi-transparent blue, muted in tint

Ultramarine Blue — warm transparent blue

Cobalt Green — cool green with muted tint

Burnt Sienna — natural calcined earth color

Venetian Red — dense with great hiding power, more a brick red

Ivory Black — general mixing black with moderate tinting strength

Flake White Replacement — replicates the working properties of Flake (lead) White DOES NOT CONTAIN LEAD.

Portraiture:

Naples Yellow Hue — light earthy yellow with great hiding strength

Caucasian Flesh Tone — light pink base for mixing skin tones. Consider mixing with Yellow Ochre, Olive Green, Venetian Red, Van Dyke Brown

Yellow Ochre — natural earthy yellow

Transparent Earth Yellow — use in place of Yellow Ochre for glazing

Transparent Earth Orange — use in place of Burnt Sienna for glazing

Transparent Earth Red — use in place of Venetian Red for glazing

Terre Verte — muted earth green, great for grisaille

Ultramarine Blue — warm (toward red) transparent blue

Cobalt Green — cool green with neutral tint

Van Dyke Brown — brownish transparent black

Flake White Replacement — replicates the working properties of Flake (lead) White DOES NOT CONTAIN LEAD.